Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Zápisy do navazujícího magisterského studia na NF VŠE s nástupem od LS 2016/17

Související stránky

Termíny zápisů: 1. února a 8. února 2017 v čase 9.00 – 11.00 hodin (studijní oddělení NF VŠE).

V den zápisu musíte doložit dosažení alespoň bakalářského vysokoškolského vzdělání – ověřená kopie či potvrzení o dokončeném bakalářském studiu z VŠ (není vyžadováno u absolventů NF VŠE).

U zápisu obdržíte rozhodnutí o přijetí a bude proveden Váš zápis do studia. V případě, že se nebudete ze závažných důvodů moci zápisu do studia osobně zúčastnit, může Vás zastoupit jiná osoba na základě úředně ověřené plné moci. Pokud se přijatý uchazeč ani jim pověřená osoba zápisu nezúčastní, nebude uchazeč ke studiu zapsán.

Ti, kteří bakalářské studium dokončí až po termínech zápisů (nejpozději do 10. února 2017) se zapíší do studia individuálně u své studijní referentky ihned po dokončení bakalářského studia.

V případě rozhodnutí děkana v otázce nepřijetí do studia lze podat žádost o přezkoumání rozhodnutí – odvolání. Tuto žádost lze podat až po té, co obdržíte písemné rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.