Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Vítězství VŠE, prof. Šíma prohrál

Související stránky

5.10.2017

PRAHA, 4. ŘÍJNA 2017

Bývalý pracovník VŠE a současný rektor soukromé vysoké školy CEVRO Institut prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D. zažaloval VŠE v Praze o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, kterou dostal v roce 2013. Prof. Šímovi byla dána výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 52, písm. g), zákona č. 262/2006 dne 2. 12. 2013 pro soustavné porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jeho vykonávané práci.

Městský soud v Praze dne 4. 10. 2017 jako odvolací soud v plném rozsahu zamítl žalobu prof. Šíma na určení neplatnosti jeho výpovědi.

Dle Městského soudu žalobce (prof. Šíma) svou dlouhodobou neomluvenou absencí porušil své povinnosti dokonce zvlášť hrubým způsobem, tj. v nejvyšší možné intenzitě rozeznávané zákoníkem práce. Již samo toto jednání tak naplnilo důvod výpovědi.

Po doručení písemného vyhotovení rozsudku odvolacího soudu se tento stane pravomocným. Prof. Šíma má povinnost nahradit náklady řízení.

 

Daniel Váňa

tiskový tajemník NF VŠE Praha

 

TZ - 4. 10. 2017