Hledat
Pokročilé hledání
Slavnostní zahájení akademického roku 2017/2018 a imatrikulace studentů 1. ročníku na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze na Pražském hradě

Související stránky

18.9.2017

Vážení studenti 1. ročníku Národohospodářské fakulty,

 

je naší velkou ctí Vám oznámit, že dne 18. září 2017 se uskuteční od 10:00 do 11:00 hod. na Terase Jízdárny Pražského hradu slavnostní zahájení akademického roku 2017/18 na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze spojené s Vaší imatrikulací. V dopoledních hodinách od 8.30 do 12.30 hod. pro studenty 1. ročníku odpadá výuka. Tato akce je organizována pro studenty prvního ročníku Národohospodářské fakulty a účast je pro ně povinná. Složením imatrikulačního slibu při zahájení studia se stáváte členem akademické obce Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.

Znění akademického imatrikulačního slibu:

Akademické obci Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze a jejím představitelům slibuji, že budu poctivě a svědomitě usilovat o dosažení akademické hodnosti tak, abych v lidské společnosti šířil dobro, ctil svobodu a posiloval panství práva. Svou fakultu a univerzitu uchovám ve vážnosti a svým jednáním budu přispívat k jejich dobrému jménu.

Několik dalších zásadních informací:

 

1)        Slavnostní zahájení spojené s imatrikulací se uskuteční za každého počasí, proto Vás žádáme, abyste v případě proměnlivého počasí neváhali vzít s sebou deštníky.

 

2)        Je třeba, abyste se byli na Terase jízdárny nejpozději v  9:45 hod.

  1. a) K dopravě využijte nejlépe metro do stanice Malostranská, odkud se následně vydáte po Starých zámeckých schodech. Lze totiž předpokládat, že tramvaje budou přeplněné, proto je to rychlejší a spolehlivější varianta, než čekat na tramvaj. Poté budete pokračovat z 2. hradního nádvoří směrem k Prašnému mostu; vchod na Terasu Jízdárny (ve směru od Hradu) se nachází po levé straně, těsně před hlavním vchodem do Jízdárny Pražského hradu.
  2. b) Pokud pojedete tramvají, půjdete od zastávky směrem k Pražskému hradu, vchod na Terasu Jízdárny naleznete po pravé straně, ještě před Prašným mostem, těsně za schody (hlavním vchodem) do Jízdárny (asi 80 metrů od zastávky tramvaje).

Před vchodem bude stát student s logem Národohospodářské fakulty.

Pozor: Abyste byli na Terase Jízdárny včas, tj. v 9.45 hod., musíte přijít ke vstupu do areálu Pražského hradu dříve!!! U všech vstupů do Hradu nyní probíhají policejní bezpečnostní kontroly vstupujících osob (podobné jako na letištích). Počítejte proto s rezervou minimálně 25 až 30 min. Nejmenší fronty bývají u vstupu od Starých zámeckých schodů.

 

3)         Pro vstup na imatrikulaci je nezbytně nutné, abyste měli společenský oděv.

 

4)         Z důvodu nutnosti provedení prezence je třeba mít průkaz ISIC. Pokud jej ještě     nemáte, potom předložíte jiný průkaz totožnosti. Prezence proběhne podle           prezenčních listin. Po prezenci budete dbát pokynů pořadatelů a postavíte se na ploše

za studenta, který bude držet cedulku s číslem skupiny (řady), do níž si zařadíte a to

1 - 20. Informaci jaké je číslo skupiny, do nichž patříte, naleznete v příloze tohoto mailu (Seznam_Imatrikulace_Studenti 2017.xlsx).

 

 

Na tento slavnostní akt můžete také pozvat své rodiče a příbuzné, které vedení fakulty tímto srdečně zve!!!

 

Věříme, že slavnostní imatrikulace v prostorách Pražského hradu přispěje k příjemnému zahájení Vašeho studia na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

 

Na setkání s Vámi se těší:

 

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., děkan

prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc., proděkan pro zahraniční vztahy

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. proděkan pro studium

doc. Ing. Petr Toth, Ph.D., proděkan pro vědu

Ing. Michal Mirvald, Ph.D., proděkan pro vnitřní organizaci a rozvoj studia