Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Nositel titulu doctor oeconomiae honoris causa Národohospodářské fakulty VŠE v Praze prof. Richard Thaler obdržel Nobelovu cenu za ekonomii za rok 2017

Pro Národohospodářskou fakultu VŠE v Praze je nesmírně cenné, že prof. Richard Thaler obdržel na návrh Národohospodářské fakulty VŠE v Praze dne 10. prosince 2015 titul doctor oeconomiae honors causa VŠE v Praze. Je symbolické, že přesně na den, dva roky poté, mu bude na slavnostním ceremoniálu v den výročí úmrtí Alfreda Nobelova 10. prosince 2017 předána Nobelova cena za ekonomii.
Jsem rád, že při předávání čestného doktorátu doctor oeconomiae honoris causa jsem v Laudatiu v roce 2015 mimo jiné uvedl, že: "prof. Thaler byl také zařazen do okruhu nejužších kandidátů na udělení Nobelovy ceny za ekonomie". Dále jsem uvedl: "Je přímo symbolické, že je to právě dnešní den, 10. prosince, kdy se Nobelovy ceny předávají. Přeji prof. Thalerovi, aby toto ocenění příští či přespříští rok mohl ve stejný den přebírat".

Níže je odkaz na záznam přednášky a prezentace prof. Richarda Thalera u příležitosti udělení čestného doktorátu doctor oeconomiae honoris causa, kterou přednesl 10. prosince 2015 na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze.

Dále je níže k dispozici Laudatio, které jsem u příležitosti předání čestného doktorátu doctor oeconomiae honoris causa přednesl.

děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze
doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

Přednáška: https://videoserver.vse.cz/spublic/ruzne/Thaler/thaler.mp4
Fotky: https://www.vse.cz/zpravodaj/1244
Prezentace: zde
Laudatio 2015: zde