Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Odměna za článek v impaktovaném časopise

Související stránky

Autoři článků otisknutých v impaktovaném časopise v období od 1. 9. 2016 do 30. 8. 2017 mohou požádat o mimořádnou odměnu, kterou jim udělí pan děkan. Žádost odevzdejte do 18. října 2017 referentce pro vědu paní Jitce Martínkové a připojte k ní kopii vydané studie. Odměny budou vyplaceny v nejbližším možném výplatním termínu. Týká se pouze akademických pracovníků a studentů doktorského studia NF VŠE.