Hledat
Pokročilé hledání
Národohospodářská fakulta navázala spolupráci s Ocean University of China

V pondělí 4. září děkan doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. a vedení Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze přivítali zástupce jedné z nějvětších univerzit v Číně, Ocean University of China z města Qingdao. Děkan fakulty prof. Gao Jintianem, prof. He Yimingem a Emily Li Yajing se v rámci oficiálního programu sešli s paní rektorkou VŠE prof. Ing. Hanou Machkovou, CSc., a členy akademické obce Národohospodářské fakulty. Tématem setkání byla diskuze o možných formách spolupráce mezi NF VŠE a Ocean University of China.

Podle ESI database patří Ocean University of China mezi 1 % nejvíce citovaných univerzit a vědeckých institucí v devíti oblastech výzkumu. Ocean University of China byla vybrána jako jedna z národních klíčových univerzit zařazených do seznamu projektů "Project 985" (pro top 40 univerzit Číny) a "Project 211" (pro top 100 univerzit Číny). V současnosti navštěvuje univerzitu více než 45 000 studentů.