Náměstek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na NF VŠE

4. května 2017 od 16:00 hod. v zasedací místnosti NB350 vystoupí spolu s dalšími zástupci MŠMT náměstek pro řízení sektoru operačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ph.Dr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D.

Program přednášky:

  1. Představení Sekce operačních programů MŠMT – náměstek ministryně pro řízení sekce operačních programů PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D.
  2. Odbory sekce a jejich zaměření – ředitel odboru administrace IP VŠ a VaV Ing. Jakub Uchytil a ředitelka odboru kontroly OP Mgr. Veronika Valdmanová
  3. Možnost uplatnění absolventů NF VŠE

Účast všech studentů je vítána.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague