Doktorandský workshop

Vážení kolegové a kolegyně,

dovoluji si Vás tímto pozvat na další doktorandský workshop, který se
bude konat 31.1. 2017 od 16:00 ve velké zasedačce NF VŠE. Na workshopu
vystoupí následující kolegové a kolegyně

autor/název příspěvku:

Lucie Kureková: Vnitřní model migrace: empirická studie panelových dat Polska

Petr Slabý: Zahraniční politika Spojených států amerických a její vliv
na proces evropské integrace mezi lety 1951–1958

Bradley Leowen: Decentralization and regional policy in Central and
Eastern Europe: An institutionalist approach to regional inequalities

Martin Lukavec: How much does a minute of commuting time cost? An
examination of property prices in relation to distance to the city
center in Prague

Tomáš Šestořád: Fiskální multiplikátor při nulové nominální
úrokové míře: empirická verifikace na datech Spojených států

Ondřej Ptáček: Úrokové sazby a ECB a Taylorovo pravidlo

Těším se na Vaši účast a diskuzi

Jan Čadil


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague