Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání




Den otevřených dveří – leden 2017

Související stránky

Vážení studenti a absolventi středních škol,

zveme Vás na Den otevřených dveří Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, který se koná v sobotu  dne 7. ledna 2017 v 10.00 hod. ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze.

Národohospodářská fakulta připravuje své studenty pro práci v ekonomických a analytických pozicích či odděleních podniků, bank a dalších institucí v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Vychovává ekonomy, kteří budou schopni správně a pružně reagovat na rychle se měnící požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů, a to v národním i mezinárodním kontextu. Výuka zahrnuje široké spektrum předmětů od vysoce abstraktních, teoretických až po manažerské a praktické.

Na dni otevřených dveří se dozvíte vše o:

 • Studiu, studijních oborech i dalších možnostech studentů NF VŠE
 • Podmínkách přijetí
 • Přihláškách ke studiu, jak je vyplnit, jak je podat i o dalších důležitých skutečnostech souvisejících s přijetím na NF VŠE

Program Dne otevřených dveří:

 • Přivítání
 • Úvodní slovo děkana
 • Představení jednotlivých oborů:
  • Ekonomie
  • Národní hospodářství
  • Veřejná správa a regionální rozvoj

Informace o možnostech studia v zahraničí

 • Vystoupení studentského zástupce
 • Jak se na fakultu přihlásit?
 • O testech OSP společnosti SCIO
 • Diskuse, odpovědi na dotazy publika
 • Pro zájemce prohlídka areálu VŠE v Praze (po ukončení programu)

Těšíme se na setkání.

Za vedení fakulty:
doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.
proděkan pro zahraniční vztahy
Národohospodářská fakulta
Vysoká škola ekonomická v Praze

P.S. Na  http://nf.vse.cz/uchazeci/dny-otevrenych-dveri/ si můžete prohlédnout reportáže z minulých let.