Děkanský den

Na čtvrtek 13. dubna 2017 vyhlásil děkan Národohospodářské fakulty děkanský den.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague