30.8.2016 - 5.9.2016 - Seznamovací kurz NF VŠE

5.9.2016 23:00 - 11.9.2016 23:00 - Seznamovací kurz NF VŠE, 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Národohospodářská fakulta připravuje odborně kvalifikované ekonomy, kteří najdou uplatnění v soukromém i veřejném sektoru v ČR i v za­hraničí. Poskytuje studentům vzdělání v širokém spektru předmětů ekonomických, právních a dalších společenskovědních disciplín.

Na fakultě působí řada významných osobností, které působí ve vysokých funkcích ve veřejné správě i podnikové sféře.

Více »

Zpravodaj NF - informace o dění na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze

Aktuality | Všechny Aktuality

14. 8. 2016: Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací [11.08.2016]


Vědecké aktuality NF [29.06.2016]


Služební místa na MVČR [29.06.2016]


Úřední hodiny studijního oddělení a děkanátu NF VŠE – 1. 7. – 31. 8. 2016 [29.06.2016]


Přednáška: James Robinson (University of Chicago): Commercialization and Industrialization: Evidence from the Dissolution of the English Monasteries [27.06.2016]


BAKALÁŘSKÁ A MAGISTERSKÁ PROMOCE DNE 30. 6. 2016 – seznamy absolventů a podrobné informace [22.06.2016]


Změny úředních hodin studijního oddělení v červnu 2016 [17.06.2016]


Seznamovací kurz NF VŠE [17.06.2016]


Pracovní stáž: Český statistický úřad [16.06.2016]


Přijímací řízení na navazující magisterské studium (Vyhlášení hranice, zápisy do ZS 16/17 a odvolání) [16.06.2016]


Vyhlášení percentilové hranice v NSZ OSP nutné k přijetí na bakalářské studium na NF VŠE v Praze s počátkem studia v akademickém roce 2016/2017 [10.06.2016]


Nový katalog vedlejších specializací [08.06.2016]


Nový kurz: Aktuální otázky české a světové ekonomiky pohledem médií [08.06.2016]


Nová vedlejší specializace: 5RR Rozvoj měst, obcí a regionů [02.06.2016]


Nová vedlejší specializace: 5MHP Management hospodářské správy [02.06.2016]


Zápisy do navazujícího magisterského studia (NMS) [30.05.2016]


Přijímací zkouška do navazujícího studia s nástupem do studia od 2016/17 [30.05.2016]


BAKALÁŘSKÁ A MAGISTERSKÁ PROMOCE DNE 30. 6. 2016 [30.05.2016]


Doktorandský workshop [26.05.2016]


Pokutová amnestie v pražských knihovnách VŠE [26.05.2016]


Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: VŠE v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 095 521

My na NF

  • Pořadí ekonomických fakult Týden

Nepřehlédněte

NF_vmediich

5EZ_vmediich

Research Seminar Series

logo_RSS kopie

Economics and Business Administration, major Economics

Na NF působí Laboratoř experimentální ekonomie

Laborator experimentalni ekonomie

Partneři fakulty

Přehled bakalářských programů

fakultní list NF

.

Přehled magisterských programů

Fakultní list NF -magisterské studium

.

Mediální partner fakulty

Snímka obrazovky 2014-03-10 o 12.24.16